Туризъм

Погледът в миналото ни разкрива, че манастирите, църквите и училищата са факторите, съхранили и опазили българската народност и бит . Малкото селце Ребърково със своята църква, килийно и по-късно светско училище, с вярата в утрешния ден се включва в строителството на нашата Родина.

Ребърковци достойно участват във войните за национално обединение и дават свидни жертви, чиято памет помним и съхраняваме до днес. Нашите предци с героизъм изграждат своето родно село, паметници на техния труд са железния мост на р.  Искър и жп. гарата.